eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1652 20180116 16.01.2018 Inngående brev Avklaring - organisering og finansiering av tilbud om skoleskyss Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder - Utdanning- og barnevernsavdelingen
2018/272 20180116 16.01.2018 Inngående brev Oversendelse av klagesak - D-30008611 NAV Søgne
2008/2384 20180116 16.01.2018 Inngående brev Sammendrag av forberedende notat om forberedelse til møtene med kommunene om samarbeids- og utviklingsavtalene i 2018 Vest-Agder fylkeskommune
2018/13 20180116 16.01.2018 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak i 2018 Det Kongelige Barne- og Likestillingsdepartement
2014/3176 20180116 16.01.2018 Inngående brev Ettersendte saker nr. 19/18 og 20/18 - Hovedutvalg for samferdsel - areal og miljø 24.01.2018 Vest-Agder fylkeskommune
2016/3339 20180116 16.01.2018 Inngående brev Sak for Kristiansand tingrett: Søgne kommune - Ida Berntsen - Avregning juridisk bistand ADVOKATFIRMA TOFTE DA
2018/1 20180116 16.01.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1253 Løpenr: 46452/2017 Dokument tittel: Kostnader - offentlige anlegg - Pålsneset B9 - B11 - garanti Aage Pettersen
2015/522 20180116 16.01.2018 Inngående brev Oversendelse av ny årsrapport 2017 Ipec Miljø AS
2015/424 20180116 16.01.2018 Inngående brev Analyserapport - RA uke 2 - 2018 Report: AR-18-MG-000192-01 m.fl. (1/1) Eurofins
2017/373 20180116 16.01.2018 Inngående brev Analyserapport uke 2 - 2018 Report: AR-18-MG-000192-01 m.fl. (1/1) Eurofins
2018/105 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig - GB 23/810 - Steffen Aamodt - Daleheia 17 Fjellestad & Heggland
2018/105 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig - GB 23/810 - Stian Aamodt - Daleheia 17 Fjellestad & Heggland AS
2010/654 20180116 16.01.2018 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om overføring av tilskudd fra helsedirektoratet fra 2017 til 2018 - Tilskudd - Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Statsbudsjett 2016/2017 kap 762.60 Helsedirektoratet - Avdeling barne- og ungdomshelse
2017/3418 20180116 16.01.2018 Inngående brev Melding - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3496 20180116 16.01.2018 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** ***** *****
2017/3496 20180116 16.01.2018 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** *****
2017/3496 20180116 16.01.2018 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** ***** *****
2017/3496 20180116 16.01.2018 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** ***** *****
2018/138 20180116 16.01.2018 Inngående brev SFO - Innmelding- ***** ***** ***** *****
2018/94 20180116 16.01.2018 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** ***** *****
2018/94 20180116 16.01.2018 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** *****
2018/36 20180116 16.01.2018 Inngående brev Takk for svar ang. søknad om tilskudd til lekeplass Stephan Olsen
2014/411 20180116 16.01.2018 Inngående brev Innvilget søknad om tilskudd til Den kulturelle skolesekken Vest-Agder Fylkeskommune - Seksjon for kultur
2017/141 20180116 16.01.2018 Inngående brev Underskrevet utstillingskontrakt Erlend Evensen 14.10.18 – 18.11.2018 Erlend Evensen
2017/1574 20180116 16.01.2018 Inngående brev Underskrevet kontrakt - Overtakelse av Søgne barne- og ungdomsteater til Søgne kulturskole Søgne barne- og ungdomsteater
2017/3163 20180116 16.01.2018 Inngående brev Kvittering bidrag kryssløsning Aamodt Byggkonsult AS
2017/3174 20180116 16.01.2018 Inngående brev Tilleggsinfo - Hølleheiveien 37 Roger Aamodt Bygg
2017/2912 20180116 16.01.2018 Inngående brev Melding om avtale om tiltredelse av grunn til offentlig vei - GB 72/22 - GB 51/8 Nye veier v/Øystein Søvde Bakkemoen
2015/567 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om støtte til Krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger - Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2018 Kreftforeningen - Krafttak mot kreft
2016/199 20180116 16.01.2018 Inngående brev Kursinvitasjon - Records management audit Norsk Arkivråd
2018/10 20180116 16.01.2018 Inngående brev Oppfølging etter telefonsamtale - Leie av båtplass - Solta båthavn Bjarne Sandrib
2017/3210 20180116 16.01.2018 Inngående brev Tar imot tilbud om stilling - Vernepleier 80% vikariat med mulighet for fast ansettelse Ann-Marie Amsa
2017/3485 20180116 16.01.2018 Inngående brev Tar ikke imot tilbud om stilling som sykepleier Marie Holberg
2017/807 20180116 16.01.2018 Inngående brev KS lokaldemokratiundersøkelse er nå publisert på bedrekommune.no KS v/Lise Spikkeland
2017/3356 20180116 16.01.2018 Inngående brev Forespørsel bekreftet mottatt - Investeringstilskudd - Nygårdshaven 6 - 8 - Søgne kommune Husbanken
2018/273 20180116 16.01.2018 Inngående brev Misforståelser ved utfylling av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Landbruksdirektoratet
2017/261 20180116 16.01.2018 Inngående brev Endre Myran - timeliste Endre Myran
2018/9 20180116 16.01.2018 Inngående brev Presse - Tilsvar om foretak som godkjenner byggearbeid Byggforlaget AS v/Christopher Kunøe
2018/4 20180116 16.01.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/131 Løpenr: 1184/2018 Dokument tittel: Søknad om bygging av bolig GB 30/88 - Sankthansveien 6 Byggfakta
2018/4 20180116 16.01.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/3629 Løpenr: 1790/2018 Dokument tittel: Søknad om tillatelse i ett trinn Byggfakta
2018/4 20180116 16.01.2018 Inngående brev Ber om oversendelse av papirer - byggesøknad - Støbakken 16 Erle Holstad Wright
2018/275 20180116 16.01.2018 Inngående brev Ett-trinns søknad om piperehabilitering - Repstadveien 354 Aamodt Byggkonsult AS
2018/274 20180116 16.01.2018 Inngående brev Ett-trinns søknad - etablering av brygge Oftenesveien 111 Vianova
2018/239 20180116 16.01.2018 Inngående brev Ber om naboliste for GB 28/186 og GB 71/625 Byggmester-konsulent Helge Ravnberg
2016/2578 20180116 16.01.2018 Inngående brev Revidert planforslag med anmodning om ny førstegangsbehandling - Plan ID 16/2578 Asplan Viak AS
2017/3546 20180116 16.01.2018 Inngående brev Spørsmål til endring av plan - Pålsneset ViaNova AS
2017/1608 20180116 16.01.2018 Inngående brev Spørsmål vedrørende kabler og stolper - Gang- og sykkelsti langs Salemsveien / Fåmyråsen - Plan ID 201704 Multiconsult AS
2018/276 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om sammenslåing av eiendommer - GB 18/124 og GB 18/125 Eivind Aamdal
2018/54 20180116 16.01.2018 Inngående brev Spørsmål om fremgangsmåten vedr. sammenslåing av GB 18/124 og GB 18/125 Eivind Aamdal
2018/54 20180116 16.01.2018 Inngående brev Spørsmål om søknadspliktig tiltak Tor Ivan Pedersen
Versjon:5.2.2.1