eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1617 20180712 12.07.2018 Utgående brev Prosjekt - Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet   her
2015/50 20180712 12.07.2018 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 29.05.18 *****   her
2005/1975 20180712 12.07.2018 Utgående brev Forklaring til spørreskjema ang årsplan 2019 Alle fast ansatte i enhet for hjemmetjenester m.fl.   her
2018/2419 20180712 12.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Enhet for eiendom - st. ref. 3861041507 ***** ***** *****   her
2018/2419 20180712 12.07.2018 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (3861041507) - ***** ***** *****   her
2017/1714 20180712 12.07.2018 Utgående brev Mottatt søknad om brygge og VA-anlegg - GB 24/27 og GB 24/90 - Amfenesveien 102 VALDAL AS   her
2017/1714 20180712 12.07.2018 Internt notat Anmodning om uttalelse - Brygge og VA-anlegg - GB 24/27 og GB 24/90 - Amfenesveien 102 Steinar Sunde   her
2017/1714 20180712 12.07.2018 Utgående brev Anmodning om uttalelse ifm. søknad om dispensasjon - brygge og VA-anlegg - GB 24/27 og GB 24/90 - Amfenesveien 102 FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER m.fl.   her
2018/2465 20180712 12.07.2018 Utgående brev Mottatt søknad om fradeling av GB 16/28 og GB 16/332 - Pålsneset FLATNES BYGG CONSULT AS   her
2018/2495 20180712 12.07.2018 Inngående brev Endring av søknad - Skal være søknad i ett trinn - GB 1/1 - Søgnetunet 18 og 19 WSP NORGE AS   her
2018/2303 20180712 12.07.2018 Utgående brev Anmodning om uttalelse ifm. søknad om dispensasjon - redskapsbod og utvidelse av brygge - GB 17/247 - Nodenes FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER m.fl.   her
2018/2443 20180712 12.07.2018 Utgående brev Mottatt søknad om deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - GB 71/576 - Vedderheia REPSTAD EIENDOM AS   her
2018/54 20180712 12.07.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om utleie av bolig over sommeren Eunice Berning   her
2018/5 20180712 12.07.2018 Utgående brev Oversender dokument: 2014/1381 Løpenr: 16102/2015 Dokument tittel: Saken er satt opp på sakskartet til plan- og miljøutvalgets møte - 2 boliger - GB 75/2 - Stubstad 166 Møvik Byggetjenester AS   her
2018/5 20180712 12.07.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2014/1381 Løpenr: 16102/2015 Dokument tittel: Saken er satt opp på sakskartet til plan- og miljøutvalgets møte - 2 boliger - GB 75/2 - Stubstad 166 Møvik Byggetjenester AS   her
2018/2495 20180712 12.07.2018 Utgående brev Mottatt søknad om rammetillatelse - riving av tre bygg - GB 1/1 - Søgnetunet 18 og 19 WSP NORGE AS   her
2018/1902 20180712 12.07.2018 Inngående brev Tar ikke imot tilbud om stilling som helsesøster/sykepleier - 100% vikariat - Enhet for helsetjenester Ingunn Beathe Grøtteland   her
2018/1936 20180712 12.07.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som vernepleier - Enhet for livsmestring Kamilla Marie Frøstrup   her
2018/2524 20180712 12.07.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for lærling i perioden 01.08.18 - 31.07.20 *****   her
2018/2523 20180712 12.07.2018 Internt notat Lønnsanvisning - Lærling ***** ***** ***** ***** ***** Judy Waage   her
2018/2521 20180712 12.07.2018 Internt notat Lønnsanvisning - Lærling ***** ***** ***** Judy Waage   her
2018/2516 20180712 12.07.2018 Internt notat Lønnsanvisning - Lærling ***** ***** ***** Judy Waage   her
2018/2522 20180712 12.07.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for lærling i perioden 20.08.18 - 19.08.20 *****   her
2018/2520 20180712 12.07.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for lærling i perioden 20.08.18 - 19.08.20 *****   her
2018/2510 20180712 12.07.2018 Internt notat Lønnsanvisning - lærling ***** ***** ***** ***** ***** Judy Waage   her
2018/2508 20180712 12.07.2018 Internt notat Lønnsanvisning - lærling ***** ***** ***** ***** Judy Waage   her
2018/2502 20180712 12.07.2018 Internt notat Lønnsanvisning - lærling ***** ***** ***** Judy Waage   her
2018/1819 20180712 12.07.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som sykepleier - Enhet for hjemmetjenester Anna Sjo Njærheim   her
2018/1938 20180712 12.07.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som fagleder - Enhet for hjemmetjenester Astrid Helene Ravnberg   her
2016/207 20180712 12.07.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon Møvik Byggetjenester   her
2016/207 20180712 12.07.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - GB 75/2 - GB 75/14 og GB 75/15 Møvik Byggetjenester AS   her
2018/2499 20180712 12.07.2018 Utgående brev Registrert egenerklæring om konsesjonsfritak for GB 47/10 *****   her
2018/2483 20180712 12.07.2018 Inngående brev Endringer i rundskriv 2018-24 - Presiseringer for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd - søknadsåret 2018 Landbruksdirektoratet   her
2018/2530 20180712 12.07.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Benedicte Sveinall Benedicte Sveinall   her
2018/2530 20180712 12.07.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsforhold - Daniel Liland Daniel Liland   her
2017/2912 20180712 12.07.2018 Inngående brev Melding om avtale om tiltredelse av grunn til offentlig vei - GB 74/6 - GB 74/75 - GB 74/11 - GB 14/45 Nye Veier   her
2018/2210 20180712 12.07.2018 Utgående brev Melding til tinglysing - søknad om reseksjonering GB 20/638 STATENS KARTVERK, tinglysing   her
2016/1499 20180712 12.07.2018 Inngående brev A-Larm - Faktura 10002 [DN11UD] A-larm   her
2016/2373 20180712 12.07.2018 Utgående brev Brukstillatelse forretningsdel - GB 71/116 - Gamle Lundevei 13 til 19 Spiss Arkitektur & Plan AS   her
2016/2373 20180712 12.07.2018 Utgående brev Midlertidig dispensasjon for utsatt innfrielse av rekkefølgekrav - GB 71/116 - Gamle Lundevei 13 til 19 Spiss Arkitektur & Plan AS   her
2018/2383 20180712 12.07.2018 Utgående brev Ber om å få dokumenter ettersendt - Bolig - GB 31/226 - Norddalsheia 39 Agder Boligbygging AS   her
2018/2384 20180712 12.07.2018 Utgående brev Faktura Maren Fossdal   her
2016/2373 20180712 12.07.2018 Utgående brev Faktura Maren Fossdal   her
2013/3251 20180712 12.07.2018 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse vei og brygger - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Møvik Byggtjenester   her
2013/2001 20180712 12.07.2018 Inngående brev Spørsmål om barnehageplass *****   her
2017/2129 20180712 12.07.2018 Inngående brev Orientering om ny verge - Kopi av brev til NAV Søgne FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER   her
2018/1951 20180712 12.07.2018 Inngående brev Underskrevet innstilling til stilling som avdelingsleder - botjenesten habiliering Arbeidstakerrepresentant Eline Granstøl   her
2008/548 20180712 12.07.2018 Utgående brev Begrenset høring - endring av rekkefølgebestemmelse i detaljregulering for Anderåsen - Plan ID 201004 Adresseliste m.fl.   her
2018/2507 20180712 12.07.2018 Inngående brev Oversendelse av kartskisse - flytting / omlegging av anlegg som tilhører Agder Energi Nett Agder Energi Nett AS   her
2018/54 20180712 12.07.2018 Inngående brev Spørsmål om søknadsplikt vedr. montering av varmepumpe - GB 72/201 - Sentrumsgården 15 Richard Lippens   her
Versjon:5.2.2.1