eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/2212 20171116 16.11.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til leirskoleopplæring høsten 2017 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
2014/1776 20171116 16.11.2017 Inngående brev Avfallsforskriftens § 15-6 Kontroll - årsregnskap 2016 Kristiansand Kommune
2017/3249 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som fagleder for plan *****
2017/8 20171116 16.11.2017 Inngående brev Kommunetall på oppvekstfeltet – Bufdir ber om innspill fra kommunene Bufdir
2015/2987 20171116 16.11.2017 Utgående brev Svar på spørsmål om leie av hytte på Langenes (Krogstadhytta) Stig Birkeland
2015/2987 20171116 16.11.2017 Inngående brev Spørsmål om leie av hytte på Langenes (Krogstadhytta) Stig Birkeland
2015/2987 20171116 16.11.2017 Inngående brev Tilbakemelding om tillatelse til dekorering av vegger med gatekunst i Søgne Christine Johnsen
2017/108 20171116 16.11.2017 Inngående brev Nabovarsel - GB 72/9 - tiltak på GB 72/18 - Tangvall JOB ARKITEKTER AS
2017/5 20171116 16.11.2017 Utgående brev Rapport ***** ***** ***** ***** NAV Søgne trygd
2017/2257 20171116 16.11.2017 Internt notat Referat fra samarbeidsmøte 29.09.17 Inger Kvinnesland
2017/3210 20171116 16.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/vernepleier stillinger fast og vikariat Enhet for institusjonstjenester - st. ref. 3605556026 ***** ***** ***** *****
2017/3210 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier/vernepleier stillinger fast og vikariat - st. ref. (3605556026) - ***** ***** ***** *****
2017/5 20171116 16.11.2017 Utgående brev Rapport ***** ***** ***** ***** ***** NAV Søgne trygd
2017/2 20171116 16.11.2017 Inngående brev Endring av krav til generelle arbeidsvarslingsplaner - NA-rundskriv Statens vegvesen
2017/75 20171116 16.11.2017 Inngående brev Vedtak / varslingsblankett / Skiltplan - Birkelandsveien Veiskiltkonsulenten
2017/3083 20171116 16.11.2017 Utgående brev VA-kart og adresseopplysninger - Hølleheiveien 44 A - GB 23/933 Svein Frustøl AS
2017/3083 20171116 16.11.2017 Utgående brev Tilbakemelding vedr. søknad om arbeid på VA Frustøl AS
2017/3319 20171116 16.11.2017 Inngående brev Mailkorrespondanse - Amfenesveien GB 24/77 Repstad Anlegg AS
2017/24 20171116 16.11.2017 Inngående brev Oversendelse av detaljert sjekklisterapport - trykkteste ledning Try Rør AS
2017/3319 20171116 16.11.2017 Utgående brev Info - Amfenesveien - GB 24/77 Repstad Anlegg AS
2017/3319 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig - GB 24/77 - Amfenesveien Repstad Anlegg AS
2017/3221 20171116 16.11.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tildeling av driftstilskudd - fysioterapeut Enhet for helsetjenester - st. ref. 3606790399 ***** ***** ***** *****
2017/3221 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad og CV - Tildeling av driftstilskudd - fysioterapeut - st. ref. (3606790399) - ***** ***** ***** *****
2014/1664 20171116 16.11.2017 Inngående brev HPV-vaksine til unge Kvinner født 1991 til 1996 - Oversikt over andel vaksinerte Folkehelseinstituttet
2016/2206 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søgnes nattlegevakter i Kristiansand 2018 Kristiansand Kommune
2017/3169 20171116 16.11.2017 Utgående brev Info om julemarked til arbeidslivsfag Alle foresatte
2017/12 20171116 16.11.2017 Inngående brev Rapport fra Vedderheikonserten 2017 Vedderheia Vel
2017/12 20171116 16.11.2017 Utgående brev Ber om oversendelse av delregnskap for konserten Vedderheia Vel
2005/1051 20171116 16.11.2017 Inngående brev Svar vedr. innkalling til representantskapsmøte i Vest-Agder-museet - 24.11.2017 Vest-Agder-museet
2016/3177 20171116 16.11.2017 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om barnehageplass *****
2017/3068 20171116 16.11.2017 Inngående brev Revisjonsuttalelse - kvalitetssikring av beregnede tilskuddssatser for driftstilskudd til private barnehager 2018 Agder Kommunerevisjon IKS
2017/2568 20171116 16.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt Barnehagesøknad ***** ***** *****
2016/3177 20171116 16.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt Barnehagesøknad ***** ***** ***** *****
2017/2568 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:HFHMBX ***** ***** *****
2016/3177 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:MWIXNK ***** ***** ***** *****
2017/3318 20171116 16.11.2017 Inngående brev Ny info om retningslinjer for IBU-midlene Innovasjon Norge
2017/3200 20171116 16.11.2017 Utgående brev Tillatelse til fradeling av grunneiendom til offentlig vei - GB 31/2 - Leireveien 293 Reino Klungland
2017/3200 20171116 16.11.2017 Utgående brev Faktura nr. 8379 er klar for utsendelse Maren Fossdal
2017/3201 20171116 16.11.2017 Utgående brev Faktura nr. 8376 er klar for utsendelse Maren Fossdal
2017/2295 20171116 16.11.2017 Utgående brev Sak vedrørende dispensasjon er satt opp på sakskartet til plan- og miljøutvalgets møte - GB 18/266 - Stråveien 3 Roy Fidje
2017/3201 20171116 16.11.2017 Utgående brev Tillatelse til fradeling av grunneiendom til offentlig vei og offentlig friluftsområde - GB 31/162 Ellen Hartmark Salthaug
2014/2988 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad ferdigattest - GB 20/87 - Krossneset Flatnes Bygg Consult v/Anne Mette Egerdahl
2017/56 20171116 16.11.2017 Utgående brev Svar på spørsmål - Kart i målestokk - GB 73/168 Agder Bolig AS v/Rune Johnsen
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Inngående brev Spørsmål om søknadsplikt - GB 42/64 - Kilstangen 69 Brith og Sigurd Halvorsen
2008/2907 20171116 16.11.2017 Utgående brev Ytterligere dispensasjonsforhold - riving og oppføring av hytte på GB 25/70 - Borøya 33 ADVOKATFIRMAET KJÆR DA
2017/1971 20171116 16.11.2017 Utgående brev Oversendelse av protokoll i sak vedrørende erverv av grunn til bygging av fortau langs FV 169 - Nodenesveien Advokatfirmaet Kjær DA
2017/790 20171116 16.11.2017 Inngående brev Merknader til offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for Skarpøya Nord Fiskeridirektoratet
2017/2723 20171116 16.11.2017 Utgående brev Tidspunkt for behandling av mindre endring av områderegulering for Ausviga - plan ID 201209 Cowi AS
2016/3023 20171116 16.11.2017 Utgående brev Tidspunkt for behandling av søknad om mindre endring av områdereguleringsplan for Nedre Daleheia – Plan ID 201202 BN - Konsult AS
2017/3317 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad om klarlegging av eksisterende grense Karl Johan Bjerge m.fl.
Versjon:5.2.2.1