eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/2785 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig - GB 31/56 - Neslandsheia 22 Rør & Varme AS v/Espen Aamodt
2017/2784 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig - GB 31/209 - Norddalsheia 45 Aamodt VVS v/Tor Andre Tønnessen
2017/2784 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig - GB 31/209 - Norddalsheia 45 Roger Aamodt bygg v/Gry Vatnedalen
2017/2767 20170925 25.09.2017 Inngående brev VA opplysninger vedr. innvendig arbeid - Nordalsheia 44 Rør & Varme Søgne AS
2017/2701 20170925 25.09.2017 Inngående brev Merknad til nabovarsling av nybygg - GB 23/318 - Hølleheiveien 37 Joan Kristin Frost Urstad
2017/2786 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - GB 10/15 - Vognsneset 31 Møvik Byggetjenester AS
2017/2786 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad om oppføring av bolig - garasje - utslippsanlegg - GB 10/15 - Vognsneset 31 - mail nr. 1 Møvik Byggetjenester AS
2015/2507 20170925 25.09.2017 Inngående brev Bekreftelse fra ansvarlig søker - GB 23/61 - Udjusveien 10 Norsk Landbruksrådgiving v/Alf Gunnar Nøkland
2015/2507 20170925 25.09.2017 Inngående brev Fritak for ansvar i byggesak - GB 23/61 -Udjusveien 10 Christopher Holskog
2015/2507 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - GB 23/61 - Udjusveien 10 Norsk Landbruksrådgiving v/Alf Gunnar Nøkland
2013/3529 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - GB 23/832 - Hølleheiveien 8B Møvik byggetjeneste v/Trine Moe
2017/1332 20170925 25.09.2017 Inngående brev Endret tegning av garasje Tobias Salthaug
2016/3317 20170925 25.09.2017 Inngående brev Revidert dispensasjonssøknad på fritidseiendom - GB 21/72 - Monsøya 89 Tom Vestaby
2017/1883 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - GB 32/126 - Hummerviga 53 Møvik Byggetjenester AS
2017/378 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad om fravik fra TEK10 - GB 34/4 - Røsstadveien 71 Bjørn Gulbrandsen
2017/2609 20170925 25.09.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - vikariat Tinntjønn skole - st. ref. 3557102888 ***** ***** *****
2017/2609 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - vikariat - st. ref. (3557102888) - ***** ***** *****
2016/1400 20170925 25.09.2017 Inngående brev Nabomerknad og søkers kommentar til denne - GB 31/29 - Brønnviga 36 Flatnes Bygg Consult AS v/Fredrik Kielland Sværd
2017/2366 20170925 25.09.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - GB 28/197 - Eikeheiveien 15 STATENS KARTVERK
2017/2783 20170925 25.09.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - GB 30/200 - Sanktehansveien 30 - Trine Marie Eide Trine Marie Eide
2017/2783 20170925 25.09.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - GB 30/200 - Sanktehansveien 30 - Håvard Lund Eide Håvard Lund Eide
2017/2602 20170925 25.09.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomisjef Søgne kommune - st. ref. 3554473073 ***** ***** *****
2017/2602 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad og CV - Økonomisjef - st. ref. (3554473073) - ***** ***** *****
2017/2602 20170925 25.09.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomisjef Søgne kommune - st. ref. 3554473073 ***** ***** ***** *****
2017/2602 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad og CV - Økonomisjef - st. ref. (3554473073) - ***** ***** ***** *****
2017/2602 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad og CV - Økonomisjef - st. ref. (3554473073) - ***** ***** ***** ***** *****
2017/2602 20170925 25.09.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomisjef Søgne kommune - st. ref. 3554473073 ***** ***** ***** ***** *****
2017/2602 20170925 25.09.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomisjef Søgne kommune - st. ref. 3554473073 ***** ***** *****
2017/2602 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad og CV - Økonomisjef - st. ref. (3554473073) - ***** ***** *****
2017/2602 20170925 25.09.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomisjef Søgne kommune - st. ref. 3554473073 ***** ***** ***** *****
2017/2602 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad og CV - Økonomisjef - st. ref. (3554473073) - ***** ***** ***** *****
2017/2750 20170925 25.09.2017 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon - utestue med takterrasse og gjerde - GB 18/461 - Torvmosløyfa 32 Vest-Agder fylkeskommune v/Silje Utne Bjørke
2017/2112 20170925 25.09.2017 Inngående brev Etterspør vedtak - GB 2/12 - Bergeveien 15 Try Rør AS v/Tone Furuborg
2016/3023 20170925 25.09.2017 Inngående brev Høringsuttalelse fra Statens vegvesen - mindre endring av områdereguleringsplan for Nedre Daleheia 17 – GB 23/810 m. fl. Statens Vegvesen Region Sør
2015/2229 20170925 25.09.2017 Inngående brev Etterlyser svar - skilting av sti - GB 37/76 - GB 37/294 - GB 37/315 Atle Berentsen
2016/1628 20170925 25.09.2017 Inngående brev Ytterligere dokumentasjon Daleheia - Fjellstien TT Anlegg AS
2016/3177 20170925 25.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt Barnehagesøknad ***** ***** ***** *****
2016/3177 20170925 25.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt Barnehagesøknad ***** ***** ***** *****
2016/3177 20170925 25.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt Barnehagesøknad ***** ***** ***** *****
2016/3177 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:HQKMAJ ***** ***** ***** *****
2016/3177 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:QAEAYA ***** ***** ***** *****
2016/3177 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:ZXASHF ***** ***** ***** *****
2016/3177 20170925 25.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt Barnehagesøknad ***** ***** ***** ***** *****
2016/3177 20170925 25.09.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:HQIRHF ***** ***** ***** ***** *****
2015/3294 20170925 25.09.2017 Inngående brev Melding om utført arkeologisk registrering langs fv. 456 Hølleveien - Tangvall til Stauslandsveien - Plan ID 201604 Fylkeskonservatoren i Vest-Agder v/Ghattas Sayej
2017/2609 20170924 24.09.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - vikariat Tinntjønn skole - st. ref. 3557102888 ***** ***** *****
2017/2609 20170924 24.09.2017 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - vikariat - st. ref. (3557102888) - ***** ***** *****
2017/2609 20170924 24.09.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer - vikariat Tinntjønn skole - st. ref. 3557102888 ***** ***** *****
2017/2609 20170924 24.09.2017 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - vikariat - st. ref. (3557102888) - ***** ***** *****
2017/2602 20170924 24.09.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomisjef Søgne kommune - st. ref. 3554473073 ***** ***** ***** *****
Versjon:5.2.2.1