eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/23 20190318 18.03.2019 Utgående brev Rapport ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Nav Søgne Trygd   her
2019/23 20190318 18.03.2019 Utgående brev Rapport ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Søgne trygd   her
2019/143 20190318 18.03.2019 Utgående brev Innstilling til assistent / miljøarbeiderstilling v/botjensten Arbeidstakerrepresentant   her
2019/23 20190318 18.03.2019 Utgående brev Rapport ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Søgne trygd   her
2009/674 20190318 18.03.2019 Utgående brev Varsel om pålegg - opphør av bruk - uthus og mellombygg - GB 28/69 - Eikeveien 63 Carl Martin Moseid   her
2012/2863 20190318 18.03.2019 Utgående brev Manglende ferdigattest - garasje - GB 29/99 - Leireheia 5 Kyrre Mathisen Kjær   her
2019/944 20190318 18.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet GB 16/340 - Søvigheia 83 - Søgne DNB Eiendom Nybygg   her
2018/3422 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende byggesøknad - Garasje - GB 71/619 - Vedderheia 400 A Ståle Gunnar Josdal   her
2018/48 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende søknad om ferdigattest - GB 71/617 - Vedderheia 396 MØVIK BYGGETJENESTER AS   her
2018/2979 20190318 18.03.2019 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** ***** *****   her
2019/31 20190318 18.03.2019 Inngående brev SFO - Innmelding - ***** ***** *****   her
2012/371 20190318 18.03.2019 Utgående brev Manglende ferdigattest - terrasser og levegg - GB 30/96 - Ausvigheia 19 Terje Honnemyr   her
2018/39 20190318 18.03.2019 Inngående brev SFO - Innmelding - ***** ***** ***** *****   her
2019/31 20190318 18.03.2019 Inngående brev SFO - Endring av oppholdstid - ***** ***** *****   her
2018/1043 20190318 18.03.2019 Internt notat Referat etter samtale 13.03.19 Cecilia Mossige Johansen   her
2019/31 20190318 18.03.2019 Inngående brev SFO - Endring av oppholdstid - ***** ***** *****   her
2012/1971 20190318 18.03.2019 Inngående brev Uttalelse til dispensasjonssøknad - forstøtningsmurer - Branesveien 76 - GB 20/609 FYLKESMANNEN I AGDER   her
2012/2666 20190318 18.03.2019 Utgående brev Manglende ferdigattest - tilbygg - GB 28/126 snr. 2 - Salemsveien 23B Anita og Inge Mariot Terjan   her
2017/204 20190318 18.03.2019 Inngående brev Anmodning om sekundærbosetting - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Kristiansand   her
2019/1031 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse adkomstvei / parkeringsplass - GB 37/7 - Heftenesveien Harry Valdal   her
2019/214 20190318 18.03.2019 Inngående brev Retur av tinglyst melding om seksjonering i matrikkelen - GB 31/176 - snr. 1 og snr. 2 STATENS KARTVERK   her
2019/7 20190318 18.03.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1129 Løpenr: 12418/2019 Dokument tittel: Kommentar til innkommet klage - detaljreguleringsplan for Kilenesheia vest - Plan ID 201707 Per Svein Liland   her
2019/701 20190318 18.03.2019 Inngående brev Oppheving av vergemål - Kopi av brev til NAV Søgne Fylkesmannen i Agder   her
2019/950 20190318 18.03.2019 Utgående brev Ny faktura nr 9193 Maren Fossdal   her
2017/2512 20190318 18.03.2019 Inngående brev Merknader til detaljreguleringsplan for Søgne omsorgsenter, Kleplandsveien - plan ID 201706 Richard Lippens   her
2019/704 20190318 18.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt klage avslag på søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****   her
2016/2197 20190318 18.03.2019 Inngående brev Innmelding av LIS1lege ***** ***** ***** ***** ***** i direkte oppgjørsavtale for Søgne kommune Helfo   her
2017/2152 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende søknad om skjenkebevilling - Søgne Wok Restaurant AS Wing Hai Luk   her
2016/1232 20190318 18.03.2019 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om utstillingsplass - andre malerier Brigitte Leona Løvlie   her
2018/3043 20190318 18.03.2019 Inngående brev Klage byggesak - GB 20/1 - Sjursholmen Advokatfirma Tofte DA   her
2008/3142 20190318 18.03.2019 Inngående brev Prosesskrift til Marnar jordskifterett - sak 17-197619RFA-JKRI - Tånevik Advokatfirma Tofte DA   her
2016/411 20190318 18.03.2019 Internt notat Vurderingsnotat klage på avslag søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Svein Resset   her
2019/143 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilbud om helgestilling - Enhet for Livsmestring Anne Rita Andersen   her
2013/2876 20190318 18.03.2019 Utgående brev Behandling av klage avslag søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****   her
2016/3218 20190318 18.03.2019 Utgående brev Dato for behandling av klage avslag på søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****   her
2014/2399 20190318 18.03.2019 Utgående brev Avslag på søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****   her
2013/3085 20190318 18.03.2019 Utgående brev Rekvisisjon av hytterenovasjon - GB 37/190 - Kalsneset Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen   her
2018/3422 20190318 18.03.2019 Inngående brev Revidert tegning - Garasje - GB 71/619 - Vedderheia 400 A John Gunnar Josdal   her
2016/1454 20190318 18.03.2019 Utgående brev Leif Hüberts legat i Nye Kristiansand Kristiansand kommune   her
2013/3128 20190318 18.03.2019 Inngående brev Innvilger tilskudd til Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver over statsbudsjettet 2019 kap. 761, post 79 Helsedirektoratet   her
2017/2416 20190318 18.03.2019 Inngående brev Invitasjon til avduking regionalt Krigsseilermonument 8. mai 2019 Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner   her
2019/646 20190318 18.03.2019 Utgående brev Faktura 9194 er klar for utsendelse Maren Fossdal   her
2018/3064 20190318 18.03.2019 Inngående brev Oversendelse av oppdaterte tegninger - vedr. søknad om midlertidig brukstillatelse - GB 31/224 - Norddalsheia 35 - SOSI-fil er oversendt oppmålingsavdelingen Agder Bolig AS   her
2019/1040 20190318 18.03.2019 Inngående brev Klage på vedtak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/3900 20190318 18.03.2019 Utgående brev Faktura - Fradeling - GB 30/222 Maren Fossdal   her
2019/117 20190318 18.03.2019 Utgående brev Ang. søknad om tilskudd REGNBUEN INTERNASJONALE KVINNEGRUPPE   her
2019/16 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høring – forslag til nye læreplaner - høringsfrist 18.06.19 Utdanningsdirektoratet   her
2019/899 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - GLEDESSPREDERE SOMMEREN 2019 - st. ref. (4036377266) - ***** ***** *****   her
2017/78 20190318 18.03.2019 Utgående brev Oversendelse av søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede KRISTIANSAND KOMMUNE   her
2019/899 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - GLEDESSPREDERE SOMMEREN 2019 - st. ref. (4036377266) - ***** ***** *****   her
Versjon:5.2.2.1