eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/1650 20191115 15.11.2019 Internt notat Innspill til 2. tertial - Enhet for kultur Gro Heidi Øigarden   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Internt notat Referat fra Evalueringsmøte HFT - 12.06.19 Svein Resset m.fl.   her
2019/2309 20191113 13.11.2019 Utgående brev Melding om at sak skal behandles av Plan- og miljøutvalget - sjøbod og brygge - GB 49/12 - Ospedalen 13 Espen Try   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om brygge med utrigger - GB 38/55 - Nettholmen JACK ANDERSEN   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Ferdigattest for VA anlegg i hytte på GB 37/64 - Lamholmen TRY RØR AS   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Sak er satt opp på sakskartet - utvidelse av eksisterende brygge - GB 30/47 - Ausviga 68 AAMODT BYGGKONSULT AS   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Etterspør ytterligere opplysninger - tiltak på GB 12/226 - Kilenesheia 18 HELLVIK HUS SØGNE AS   her
2019/31 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på endring av oppholdstid på SFO - ***** ***** ***** *****   her
2019/2472 20191113 13.11.2019 Inngående brev Spørsmål om faktura Andre Kjetså   her
2012/1932 20191113 13.11.2019 Utgående brev Spørsmål i h.h.t. havne- og farvannsloven - Monsøya 110 FlatnesBygg Consult AS   her
2019/2167 20191113 13.11.2019 Internt notat Spørsmål om avløpsløsning til GB 30/41- Ausviga 70 Mette Erklev   her
2017/2683 20191113 13.11.2019 Internt notat Referat 13.11.19 Trine Lise Tånevik Enersen m.fl.   her
2019/3008 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg - GB 44/7 JACK ANDERSEN   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak - Produksjonstilskudd i jordbruket vinter 2012 Jan Gunnar Heia   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak - Produksjonstilskudd i jordbruket vinter 2012 Alv Helge Lunde   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak - Produksjonstilskudd i jordbruket vinter 2012 Songvaar Kystgeit   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak - Produksjonstilskudd i jordbruket vinter 2012 Landbruksprodukter Benestad Ans   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak - Produksjonstilskudd i jordbruket vinter 2012 Harald Tønnessen   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak - Produksjonstilskudd i jordbruket vinter 2012 Kjell Reidar Dahl   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak - Produksjonstilskudd i jordbruket vinter 2012 Jon Leif H. Eikaas   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom GB 25/149 Huus & Partners   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak - Produksjonstilskudd i jordbruket vinter 2012 Byggmester Audun Abrahamsen   her
2019/2795 20191113 13.11.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for diverse tiltak samt brygge - GB 40/2 - Salthaugveien 97 Vest-Agder fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak - Produksjonstilskudd i jordbruket vinter 2012 John Andreassen   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak - Produksjonstilskudd i jordbruket vinter 2012 Reino Klungland   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak - Produksjonstilskudd i jordbruket vinter 2012 Bjørn Tjomsland   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak - Produksjonstilskudd i jordbruket vinter 2012 Kristian Ukkelberg   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak - Produksjonstilskudd i jordbruket vinter 2012 Ole Martin Roland   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak - Produksjonstilskudd i jordbruket vinter 2012 Stall Nyvoll   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Stopp av trekk til husleie NAV Familie- og pensjonsytelser   her
2019/2040 20191113 13.11.2019 Inngående brev Fylkesmannens saksutredning - rettelse - klage på vedtak om avlastning ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I AGDER   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar kommunale gebyr ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/63 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende dårlig sikt - Ønsker redusert fartsgrense - GB 35/2 Knut Bakken   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - AGDER EIENDOMSSELSKAP AS AGDER EIENDOMSSELSKAP AS   her
2019/2645 20191113 13.11.2019 Inngående brev Spørsmål vedr. faktura - saksbehandling mur i Ausviga Prosjektgruppen   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Mottatt søknad om deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - GB 12 /223 REPSTAD EIENDOM AS   her
2016/2787 20191113 13.11.2019 Inngående brev Forslag til vedtak i søknad om parkeringstillatelse - ***** ***** Kristiansand Kommune   her
2015/3131 20191113 13.11.2019 Inngående brev Forslag til vedtak i søknad om parkeringstillatelse - ***** ***** ***** Kristiansand Kommune   her
2019/6 20191113 13.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding vedr. vitnemål fra Kristiansand lærerskole Kathrine Sangvik Abrahamsen   her
2019/2886 20191113 13.11.2019 Utgående brev Mottatt ett-trinns søknad - avløpsledning - GB 25/155 - Østre Bastholmen 1 TRY RØR AS   her
2018/3756 20191113 13.11.2019 Internt notat Svar innhenting av uttalelse til endret søknad - tilbygg - drivhus - GB 74/2 - Toftelandsveien 71 Bjørg Holme   her
2018/2384 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vannmåler- GB 31/223 - Norddalsheia 33 Tatec   her
2019/526 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar - bestilling av avfallsdunker Tore Tharaldsen   her
2019/353 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vedtak inntektsbasert redusert betaling ***** ***** *****   her
2018/2384 20191113 13.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding - Vannmåler- GB 31/223 - Norddalsheia 33 Tratec   her
2019/14 20191113 13.11.2019 Inngående brev Spørreundersøkelse vedr. kommunesammenslåing - skoleområdet Klassetrivsel Norge   her
2018/2495 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søgnetunet - behov for brannvann og prosjektering Kristiansandsregionen brann og redning IKS   her
2019/2645 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på spm. vedr. faktura - betongmur - GB 30/212 - Bårågerveien 1 PROSJEKTGRUPPEN AS v/ Arvid Fredriksen   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Ferdigattest - bolig - GB 31/169 - Norddalsheia 52 TROLLVEGG ARKITEKTSTUDIO AS   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Rekvisisjon av søppeldunker - GB 31/169 - Norddalsheia 52 Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen   her
Versjon:5.2.2.1