eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2005/2593 20190116 16.01.2019 Inngående brev Forslag til skolerute 2020-2021 FYLKESMANNEN I AGDER   her
2015/50 20190116 16.01.2019 Utgående brev Invitasjon til møte - avklare videre organisering av tjenester *****   her
2018/827 20190116 16.01.2019 Inngående brev Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019 Kulturdepartementet   her
2018/1632 20190116 16.01.2019 Internt notat Budsjettendring mellom Felles omsorg og Enhet for livsmestring Gro Heidi Øigarden   her
2019/132 20190116 16.01.2019 Internt notat Referat fra møte i rektornettverk 10.01.2019 Cecilia Mossige Johansen m.fl.   her
2018/3713 20190116 16.01.2019 Utgående brev Avtale om bruk av privat bil i tjeneste - Paal M. Kristensen Paal M. Kristensen   her
2018/2891 20190116 16.01.2019 Utgående brev Oversendelse av underskrevne kjøpekontrakter Helge Tofte   her
2018/414 20190116 16.01.2019 Inngående brev Nabovarsel - GB 69/68 - Lohnelier - for tiltak på GB 69/97 og GB 69/104 - Lohnelier BI 19 TT Anlegg AS   her
2018/414 20190116 16.01.2019 Inngående brev Nabovarsel - GB 291 - for tiltak på GB 16/334 - Søvigheia 94 Flatnes Bygg Consult AS   her
2019/23 20190116 16.01.2019 Utgående brev Rapport ***** ***** ***** ***** ***** NAV Søgne trygd   her
2019/23 20190116 16.01.2019 Utgående brev Rapport ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Søgne trygd   her
2019/65 20190116 16.01.2019 Inngående brev Ønsker navneliste Preben Hægeland Andersen   her
2019/231 20190116 16.01.2019 Inngående brev Henvendelse vedrørende kjøp av benker fra elever på Tinntjønn skole - 10. trinn Oliver Bakke   her
2019/42 20190116 16.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider Skjærgårdstjenesten Ingeniørvesenet, Søgne kommune - st. ref. 3994091134 ***** ***** *****   her
2019/42 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider Skjærgårdstjenesten - st. ref. (3994091134) - ***** ***** *****   her
2019/187 20190116 16.01.2019 Utgående brev Svar - Spørsmål om overvannskummer - vedlikehold av vei / overvannskummer - Sørheia Geir Inge Øydna   her
2018/3592 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - GB 37/316 - Trysnesveien 285 D Tryr Rør AS   her
2019/187 20190116 16.01.2019 Inngående brev Videre spørsmål om overvannskummer - vedlikehold av vei / overvannskummer - Sørheia Geir Inge Øydna   her
2019/187 20190116 16.01.2019 Utgående brev Tilbakemelding - Videre spørsmål om overvannskummer - vedlikehold av vei / overvannskummer - Sørheia Geir Inge Øydna   her
2015/424 20190116 16.01.2019 Inngående brev Analyserapport - Storeneset RA uke 2-2019 - Report: AR-19-MG-000171-01 m.fl. (1/1) Eurofins   her
2017/373 20190116 16.01.2019 Inngående brev Analyserapport uke 2-2019 , Report: AR-19-MG-000173-01 Eurofins   her
2018/76 20190116 16.01.2019 Inngående brev Ferdigmelding - GB 30/208 - Sanktehansveien 11 Rør i Sør Bademiljø Sørlandsparken   her
2019/231 20190116 16.01.2019 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende kjøp av benker fra elever på Tinntjønn skole - 10. trinn Oliver Bakke   her
2018/3713 20190116 16.01.2019 Utgående brev Avtale om bruk av privat bil i tjeneste - Einar L. Larsen Einar L. Larsen   her
2016/3068 20190116 16.01.2019 Utgående brev Skjærgårdstjenesten i Søgne - rapport tildelte driftsmidler i 2018 og søknad om driftsmidler i 2019 FYLKESMANNEN I AGDER   her
2018/3713 20190116 16.01.2019 Utgående brev Avtale om bruk av privat bil i tjeneste - Willy L. Andresen Willy L. Andresen   her
2018/3774 20190116 16.01.2019 Utgående brev Oppgjør Høllen interkommunale kloakkrenseanlegg 2018 SONGDALEN KOMMUNE   her
2019/31 20190116 16.01.2019 Inngående brev SFO - Oppsigelse av plass - ***** ***** ***** *****   her
2018/2979 20190116 16.01.2019 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** ***** *****   her
2018/2979 20190116 16.01.2019 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** ***** *****   her
2018/2979 20190116 16.01.2019 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** *****   her
2018/2979 20190116 16.01.2019 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** ***** *****   her
2019/36 20190116 16.01.2019 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** *****   her
2019/36 20190116 16.01.2019 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** ***** *****   her
2019/36 20190116 16.01.2019 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** *****   her
2019/36 20190116 16.01.2019 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** *****   her
2019/36 20190116 16.01.2019 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** ***** *****   her
2019/36 20190116 16.01.2019 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** ***** *****   her
2019/36 20190116 16.01.2019 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** ***** *****   her
2019/79 20190116 16.01.2019 Inngående brev Grunnskole - innmelding 1. trinn - ***** ***** ***** *****   her
2019/13 20190116 16.01.2019 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - ***** ***** *****   her
2018/3781 20190116 16.01.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Styrer i Havåsen barnehage Enhet for barnehager, Søgne kommune - st. ref. 3981648701 ***** ***** *****   her
2018/3781 20190116 16.01.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Styrer i Havåsen barnehage Enhet for barnehager, Søgne kommune - st. ref. 3981648701 ***** ***** *****   her
2018/3781 20190116 16.01.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Styrer i Havåsen barnehage Enhet for barnehager, Søgne kommune - st. ref. 3981648701 ***** ***** *****   her
2018/3781 20190116 16.01.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Styrer i Havåsen barnehage Enhet for barnehager, Søgne kommune - st. ref. 3981648701 ***** ***** ***** *****   her
2018/3781 20190116 16.01.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Styrer i Havåsen barnehage Enhet for barnehager, Søgne kommune - st. ref. 3981648701 ***** ***** *****   her
2018/3781 20190116 16.01.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Styrer i Havåsen barnehage Enhet for barnehager, Søgne kommune - st. ref. 3981648701 ***** ***** ***** *****   her
2018/3781 20190116 16.01.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Styrer i Havåsen barnehage Enhet for barnehager, Søgne kommune - st. ref. 3981648701 ***** ***** ***** *****   her
2018/3781 20190116 16.01.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Styrer i Havåsen barnehage Enhet for barnehager, Søgne kommune - st. ref. 3981648701 ***** ***** *****   her
2018/3781 20190116 16.01.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Styrer i Havåsen barnehage Enhet for barnehager, Søgne kommune - st. ref. 3981648701 ***** ***** *****   her
Versjon:5.2.2.1