eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/1263 20180320 20.03.2018 Utgående brev Utlevering av opplysninger KRISTIANSAND KOMMUNE OPPVEKSTSEKTOR
2018/1264 20180320 20.03.2018 Utgående brev Utlevering av opplysninger KRISTIANSAND KOMMUNE OPPVEKSTSEKTOR
2018/1266 20180320 20.03.2018 Utgående brev Utlevering av opplysninger KRISTIANSAND KOMMUNE OPPVEKSTSEKTOR
2018/1267 20180320 20.03.2018 Utgående brev Utlevering av opplysninger KRISTIANSAND KOMMUNE OPPVEKSTSEKTOR
2014/2089 20180320 20.03.2018 Utgående brev Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget / Skolemiljøutvalget 13.03.2018 på Tangvall skole Marius Arnø m.fl.
2018/574 20180320 20.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Lærer Tinntjønn skole - st. ref. 3692748450 ***** ***** *****
2018/574 20180320 20.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Lærer Tinntjønn skole - st. ref. 3692748450 ***** ***** ***** *****
2018/574 20180320 20.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Lærer Tinntjønn skole - st. ref. 3692748450 ***** ***** *****
2018/574 20180320 20.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Lærer Tinntjønn skole - st. ref. 3692748450 ***** ***** ***** *****
2018/574 20180320 20.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Lærer Tinntjønn skole - st. ref. 3692748450 ***** ***** *****
2018/574 20180320 20.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Lærer Tinntjønn skole - st. ref. 3692748450 ***** ***** *****
2018/574 20180320 20.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Lærer Tinntjønn skole - st. ref. 3692748450 ***** ***** *****
2018/574 20180320 20.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Lærer Tinntjønn skole - st. ref. 3692748450 ***** ***** *****
2018/574 20180320 20.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Lærer Tinntjønn skole - st. ref. 3692748450 ***** ***** *****
2018/574 20180320 20.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Lærer Tinntjønn skole - st. ref. 3692748450 ***** ***** *****
2018/574 20180320 20.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Lærer Tinntjønn skole - st. ref. 3692748450 ***** ***** *****
2018/574 20180320 20.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Lærer Tinntjønn skole - st. ref. 3692748450 ***** ***** *****
2018/574 20180320 20.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Lærer Tinntjønn skole - st. ref. 3692748450 ***** ***** ***** *****
2018/574 20180320 20.03.2018 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Lærer Tinntjønn skole - st. ref. 3692748450 ***** ***** ***** *****
2017/1090 20180320 20.03.2018 Utgående brev Rapport pr. 28.02.17 - Søgne kulturskole Statistisk sentralbyrå
2018/305 20180320 20.03.2018 Utgående brev Svar på fremsatt lønnskrav - avdelingsleder ved kompetanseavdelingen - Nygård skole Bjørn Bekkevoll
2018/1305 20180320 20.03.2018 Utgående brev Foreløpig svar på klage *****
Ingen tilgang 20180320 20.03.2018 Utgående brev Utlevering av opplysninger fra PP-tjenesten - ***** ***** ***** ***** ***** NAV Søgne
Ingen tilgang 20180320 20.03.2018 Utgående brev Utlevering av opplysninger fra PP-tjenesten - ***** ***** ***** ***** ***** NAV Søgne
2013/2954 20180320 20.03.2018 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen til offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for Åsafjellet vest Statens vegvesen
2017/1624 20180320 20.03.2018 Inngående brev Tillatelse til minkbekjempelse på GB 25/125 Jakob Bakka
2018/1204 20180320 20.03.2018 Inngående brev Varsel om igangsetting av detaljregulering for Åros barnehage og tilgrensende friområde - Søgne kommune Teal Landskap AS
2016/2669 20180320 20.03.2018 Inngående brev Ber om møte vedrørende utslippssøknad - Dvalås Ipec Miljø AS
Ingen tilgang 20180320 20.03.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Andre Berg
2018/4 20180320 20.03.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/3546 Løpenr: 12487/2018 Dokument tittel: Skisser - TOMT 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - B 9 Pålsneset Roald Tønnessen
2017/2560 20180320 20.03.2018 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med endring av tiltak - GB 15/47 Nodenesveien 31 Sivilarkitekt Nina Stokset Nilsen
2018/1359 20180320 20.03.2018 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje ARKICON for Christopher Holskog
2016/1995 20180320 20.03.2018 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen til offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for vei til Lundekleiva øst - Plan ID 201607 Statens vegvesen
2018/1361 20180320 20.03.2018 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg - GB 23/334 - Høllegata 8 Tore Nilsen
2016/2546 20180320 20.03.2018 Inngående brev Innspill til kommuneplan Søgne kommune - GB 42/29 - Eid 141 Trond Kvia
2017/246 20180320 20.03.2018 Inngående brev Uttalelse til administrasjonens saksfremlegg vedr. GB 15/30 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA
2016/3094 20180320 20.03.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - GB 47/28 - Røsstadveien 433 - Sosi fil er oversendt oppmålingsavdelingen Flatnes Bygg Consult AS
2013/3529 20180320 20.03.2018 Inngående brev Purrer på svar - Ønsker å få tilsendt kopi av ferdigattest - Hølleheiveien 8 B - GB 23/832 Møvik byggetjenester
2018/1310 20180320 20.03.2018 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - GB 21/751 ADVOKAT RICHARD LIPPENS
2018/1354 20180320 20.03.2018 Inngående brev Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann Try Rør AS
2018/1354 20180320 20.03.2018 Inngående brev Underskrevet avtale - Østre Lohnelier 81 - GB 69/130 Try Rør AS
2018/4 20180320 20.03.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1268 Løpenr: 12984/2018 Dokument tittel: Søknad om dispensasjon - GB 19/27 - Hølleheiveien 18 Byggfakta v/Tobias Wedzicha
2018/671 20180320 20.03.2018 Inngående brev Tegninger - Utvidelse av garasje - GB 31/1 Hellvik Hus Søgne AS
2015/765 20180320 20.03.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon Møvik Byggetjenester AS
2018/1348 20180320 20.03.2018 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - GB 72/235 - Snr. 1 og Snr. 2 DERESE KONSULENT SVERRE GRINDHEIM
2018/1231 20180320 20.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider - st. ref. (3737456137) - ***** ***** ***** *****
2018/1229 20180320 20.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysing: Miljøarbeider - deltidsstilling i Botjenesten habilitering - st. ref. (3735072730) - ***** ***** ***** *****
2018/1231 20180320 20.03.2018 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeider - st. ref. (3737456137) - ***** ***** *****
2016/786 20180320 20.03.2018 Inngående brev Interpellasjon om seksualundervisning i grunnskolen MDG v/Yngvar Monstad
2018/916 20180320 20.03.2018 Inngående brev Underskrevet avtale om bruk av Modia Arbeidsrettet Oppfølging for deltakere i Kvalifiseringsprogrammet Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Vest-Agder
Versjon:5.2.2.1